Onze visie: andere ICT, meer business!

Wij zijn Sinaps, wij helpen u bij het vernieuwen, bouwen, onderhouden en verbeteren van een veilige ICT omgeving vanuit de doelstelling  uw organisatie betere bedrijfsresultaten te laten behalen.  Slimmer en veilig samenwerken en communiceren binnen en buiten uw organisatie,  gebaseerd op een betrouwbare infrastructuur. Vernieuwen, Verbinden en Beveiligen.

Digital Transformation

Bedrijfsmodellen veranderen! Processen worden meer en meer gedigitaliseerd en dat gaat verder dan alleen het bestaande proces automatiseren.  Door digitalisering worden andere processen mogelijk waarbij de klant centraler wordt gesteld, de medewerker of business partner beter werk kan afhandelen.  De impact op de markt van grotendeels digitaal werkende bedrijven is indrukwekkend, denk niet alleen aan Über en AirBnB maar denk ook aan de HEMA die de wereld voor de notarissen veranderde, denk aan crowdfunding platformen die de wereld van zakelijke kredietverlening verandert. Welke impact gaat digitalisering op uw bedrijf hebben? Welke impact kan digitalisering op uw business, omzet en winst hebben? En hoe zorgt u dat de digitale criminaliteit buiten de deur blijft.

Business en ICT zijn onlosmakelijk verbonden

In het verleden bestond vaak een grote kloof tussen Business en ICT. Wij zijn overtuigd dat waar bedrijfsvoering en ICT hand-in-hand gaan, de innovatie mogelijk is die leidt tot Digital Transformation.

Sinaps is uw sparringpartner om tot innovatie te komen.  Wij helpen uw organisatie met een Digital Transformation, nemen vervolgens  het voortouw om deze verandering te realiseren, bewaken uw ICT en ondersteunen u bij de inzet en gebruik en blijven meekijken welke verbeteringen nog mogelijk zijn. We zijn pas tevreden als u dat bent, als  de ontwikkelde ideeën succesvol in gebruik zijn genomen en u de markt op de kop zet en uw bedrijf groeit en bloeit.

Onze belofte: innovatie

Ensure, zenuwknooppunt tussen innovatie, beveiliging, stabiliteit en uw business. Met de aanpak en de diensten van Ensure profiteert uw business vandaag van de ICT van overmorgen.

Onze aanpak: lean

Het is onze overtuiging dat klanttevredenheid de enige maatstaf is en kan zijn voor onze dienstverlening. Daarom werken, handelen en denken wij als uw partner. Wij willen samen met u de route vaststellen om een gezamenlijk beeld van de toekomst.

Onze diensten: pragmatisch

We hebben onze diensten ingericht om ondersteuning te bieden tijdens elke fase van innovatie: van idee via bouw en gebruik naar verbetering. Uw Sinaps team bestaat uit diverse specialisten die op het juiste moment de benodigde expertise inzetten, aangestuurd door uw eigen.